Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, NORR ROMME 17:6 M.FL. ROMMEHEDS MILITÄRLÄGER Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMMEHEDS MILITÄRLÄGER (akt.)
Dalarna
Borlänge

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Museum

Kultur och nöjesliv - Restaurang

Hantverk och manufaktur - Bränneri

NORR ROMME 17:6

NORR ROMME 13:7

NORR ROMME 13:8

NORR ROMME 13:9

NORR ROMME 13:10

NORR ROMME 13:11

NORR ROMME 13:12

NORR ROMME 13:13

NORR ROMME 13:14

NORR ROMME 13:15

NORR ROMME 13:16

NORR ROMME 13:17

NORR ROMME 13:18

NORR ROMME 13:19

NORR ROMME 13:20

Historik

Tuna hed på Rommes utmark föreslogs som övningsplats första gången 1736. Det dröjde dock fram till 1797 innan man definitivt bestämde sig för denna plats. Samma år köpte officerskåren in en del av det hemman som gränsade till platsen. Här fanns redan ett par byggnader, som troligen utgör stommen i den sk Salongsgården. Byggnaderna kompletterades 1798 med en officerssalong i förgrunden och ytterligare två flyglar. Markförvärven fortsatte fram till 1906. Byggnadsverksamheten var intensiv under 1800-talets andra hälft. De flesta bevarade byggnaderna är från denna tid. Före 1860 fanns inga logement för soldaterna. De anställda bodde i t...

Läs mer i eget fönster
År 1785 - Okänt Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Plantering av björkar.
År 1798 - Okänt Nybyggnad
Byggnaderna som redan fanns på platsen när området köptes in (och som utgör stommen i salongsgården) kompletterades med en officerssalong och två flyglar.
År 1800 - Okänt Nybyggnad
Byggnadsverksamheten var intensiv under 1800-talets andra hälft. De flesta bevarade byggnaderna är från denna tid.
År 1830 - Okänt Plantering - Nyplantering av träd och buskar
I lägerparkens mitt planterades den sk regementsluckan av dubbla björkrader som bildar ett avkortat perspektiv från söder mot Salongsgården. Lägerparken avslutades i norr med dubbla, senare tredubbla, björkrader.
År 1880 - Okänt Plantering - Nyplantering av träd och buskar
På 1880-talet planterades inre alléer i parken. Träden skulle på ett raffinerat sätt visa var varje tält skulle stå.
År 1885 - Okänt Ändring
Salongsgården fick ett enhetligt utseende vid sekelskiftet 1900.
År 1900 - Okänt Nybyggnad
Endast ett fåtal byggnader har tillkommit under 1900-talet.
År 1900 - Okänt Tagen ur bruk
Den militära verksamheten är avslutad.
År 1900 - Okänt Flyttning
Några byggnader flyttades till Falun. Regementet flyttade dit 1909.
År 1915 - Okänt Ändring
Vinterutbildningen förlades till Rommehed och byggnaderna vinterbonades.