Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BARLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:8 BARLINGBO PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-328

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARLINGBO PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

BARLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:8

Historik

Huvudbyggnaden är uppförd 1902 i rödtegel med inslag av gotländsk kalksten i en våning, efter ritningar av stadsarkitekt Nils Börring och utgörs av tre sammansatta huskroppar med indragen, bred mittdel och utskjutande sidorisaliter. Byggnaden har den för sekelskiftet 1900 typiska utformningen med blandade stildrag från ungrenässans och nygotik. En 1800-talstolkning av medeltida arkitektur och riklig ytdekor i olika material gör att den avviker starkt från det traditionella byggnadssättet och är därmed unik bland prästgårdarna på ön.
Flygelbyggnaden uppfördes 1882 i kalksten i en våning med källare, ursprungligen som brygghus och arr...

Läs mer i eget fönster