Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, NORRBODA 25:2 NORRBODA GAMMELSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBODA GAMMELSTAD (akt.)
Dalarna
Rättvik

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

NORRBODA 25:2

Historik

Norrboda gammelstad omfattar två gårdar, Nissniss- och Finngårdarna, ursprungligen med 39 timmerhus av vilka 27 bevarats, belägna på båda sidor om en bygata. Byggnaderna står på samma plats som då gårdarna brukades med undantag av två fähus, som ersatts med ditflyttade. De äldsta byggnaderna är från 1600-talets förra hälft. Husen i de bägge gårdarna är uppförda i slutna fyrkanter med smala öppningar och portar mellan husen. Utanför dessa ligger fägårdar, tillkomna under 1800-talet, och friliggande förrådshus.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieä...

Läs mer i eget fönster