Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sölvesborg kn, PELIKANEN 2 NICOLAIGÅRDEN (GAMLA TELEGRAFEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NICOLAIGÅRDEN (GAMLA TELEGRAFEN) (akt.)
Blekinge
Sölvesborg

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus

Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

PELIKANEN 2

Historik

Byggnaden, som från början var envånig, uppfördes 1830 som spruthus där man förvarade stadens brandredskap. 1857 påbyggdes övervåningen för att inrymma telegrafstation och bostad för telegrafkommissarien. 1866 skedde en genomgripande ombyggnad, varvid ett nytt spruthus uppfördes strax intill. Telegrafstationen blev dock kvar till 1908, varefter huset bl.a. inrymt bostäder. Vid en restaurering under ledning av arkitekten Torsten Leon-Nilsson 1967-1968 inreddes bottenvåningen till utställningslokal och övervåningen till samlingslokaler.
Byggnadsmaterialet är tegel både i bottenvåning och övervåning. Fasaderna är putsade och har rusti...

Läs mer i eget fönster