Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sölvesborg kn, UNGERSBACKE 13 GAMLA FATTIGHUSET I SÖLVESBORG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA FATTIGHUSET I SÖLVESBORG (akt.)
Blekinge
Sölvesborg

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

UNGERSBACKE 13

Historik

I början av 1820-talet stod fattighuset i Sölvesborg färdigt att tas i bruk. Bygget bekostades delvis med medel från konungen, Karl XIV Johan, som 1819 hade besökt staden.
Fattighuset uppfördes utanför stadens västra tull i sluttningen upp mot Möllebacken, inte långt från det dåvarande tullhuset och stadsdammen - "Korran".
1839 renoverades huset för första gången, men troligen rörde det sig inte om några mer omfattande åtgärder. I brandförsäkringshandlingar från 1858 beskrivs huset innehålla förstuga, sex rum och två kök. Enligt uppgift beboddes fattighuset av omkring 30 personer kring 1800-talets mitt.
Från omkring 1940 användes...

Läs mer i eget fönster