Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, GISSELBO 2:1 M.FL. JAN-ERSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JAN-ERSGÅRDEN (akt.)
Dalarna
Avesta

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

GISSELBO 2:1

GISSELBO 5:3

Historik

Jan-Ersgården i Gissebo är en s.k. nordsvensk kringbyggd gård med rödfärgad timmerbebyggelse, i huvudsak från 1700-talet och början av 1800-talet. Den inre gårdsfyrkanten omfattar, förutom manbyggnaden i en våning, bryggstuga/stall, ladugård samt ett portlider med drängstuga och bodar. Utanför ligger ett fårhus, visthusbod, källare med lider samt en loge. Dessutom finns bastu och smedja, placerade avsides från själva gården p g a eldfaran. Byggnaderna har tegeltak. Den omsorgsfullt vårdade gårdsanläggningen är fortfarande delvis i bruk.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 19...

Läs mer i eget fönster