Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, RÅDHUSET 1 RÅDHUSET FALUN Ny sökning Tillbaka till sökning

96411JF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FALUN (akt.), RÅDHUSET FALUN (akt.)
Dalarna
Falun

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Hälso-, sjuk- och socialvård - Apotek

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDHUSET 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I mitten av 1600-talet upprättades en ny stadsplan för Falun som vid den tiden nyss hade fått sina stadsprivilegier (Olsson, 1991). Vid det stora torget förlades kyrkan, vilken påbörjades 1642, och 1646 inleddes byggandet av ett kornhus som skulle inrymma böndernas tiondespannmål. I samband med dessa nydaningar beslutade borgarna att också uppföra ett "för staden skönt och värdigt rådhus" det vill säga ett rådhus av sten (Olsson, 1991). Staden erhöll bidrag från drottning Kristina och rådhuset byggdes på den grund som ursprungligen var avsett till kornhuset. Kalk...

Läs mer i eget fönster

Kopparhanteringen har i århundranden präglat Faluns karaktär och utveckling. Vid mitten av 1600-talet hade verksamheten vid Falu gruva nått höjden av sin storhet och gjorde Falun till en av landets viktigaste städer och till den näst största staden i riket. Falun saknade vid den här tiden en särskild byggnad för stadens styrelse och på en grund, som ursprungligen var avsedd för Kronans kornbod, uppfördes det nuvarande rådhuset av tegel. Det hade till en början endast en våning och saknade alla dekorativa element . På 1670-talet påbyggdes rådhuset med ytterligare en våning och fick i huvudsak den utformning som det har idag.
Fasader...

Läs mer i eget fönster