Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, GRUNNARP 3:12 GRUNNARPS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNNARPS GÅRD (akt.)
Halland
Varberg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

GRUNNARP 3:12

Historik

Bebyggelsen och hela miljön är mycket välbevarad och består av mangårdsbyggnad, uthus med brygghusdel, hönshus, stenkällare och sk allmogeträdgård med omgivande stenmurar. Stommen i mangårdsbyggnaden utgörs av liggande timmer på en stengrund. Fasaden är klädd med rödfärgad locklistpanel med vitmålade fönster och dörrar. Taket är lagt med vass. Den nästan helt intakta mangårdsbyggnaden är en envåningsbyggnad med enkel rumsbredd. Gården har tidigare varit kringbyggd men uthusen revs i början av seklet och ekonomidelen flyttades ca 100 m från gården. Gården återfinns första gången på en laga skifteskarta från 1830-talet. I skifteshandl...

Läs mer i eget fönster