Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, SJÖSTJERNA 3 GAMLA VATTENTORNET, KARLSKRONA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA VATTENTORNET, KARLSKRONA (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenreservoar

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenreservoar

SJÖSTJERNA 3

Historik

Kronan lät 1861-63 uppföra Karlskronas första vattentorn efter ritningar av överstelöjtnant V. F. Leijonancker. Anläggningen består av ett åttakantigt krenelerat kärntorn i fyra våningar, omgivet av en ringmur med envåniga krenelerade hörntorn. Såväl mur som torn är byggda av tuktad kalksten. Kärntornet kröns av en vindflöjel i form av en delfin.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3