Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, RÅÖ 13:1 KNAPEGÅRDEN "DÄR FRAMME" Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNAPEGÅRDEN "DÄR FRAMME" (akt.)
Halland
Kungsbacka

Jordbruk - Kaptensgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Kaptensgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

RÅÖ 13:1

Historik

Då man närmar sig Knapegården "där framme", ligger mangårdsbyggnaden i nord-sydlig riktning och söder därom ligger en lång ekonomibyggnad med ladugård, i vinkel mot mangårdsbyggnaden. Bakom ladugården ligger några mindre uthus; vagnbod, redskapskjul, kycklinghus, tvättstuga och fruktkällare/snickeri. Uthusen ligger osymmetriskt placerade och är uppförda under slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet.
Mangårdsbyggnaden är uppförd av timmer med tegeltäckt sadeltak. Väggarna är klädda med gulmålad profilerad locklistpanel. Huvudingången sitter på östra fasaden och har dubbla pardörrar. Planlösningen utgår från framkammarstug...

Läs mer i eget fönster