Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, AXTORP 1:6 RIKSDAGSMANNAGÅRDEN I AXTORP Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSSONS (akt.), RIKSDAGSMANNAGÅRDEN I AXTORP (akt.)
Halland
Kungsbacka

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AXTORP 1:6

Historik

Gården är ett gammalt kronoskattehemman, känt sedan 1600-talet. Nuvarande byggnader har uppförts efter 1836 då byn Axtorp eldhärjades. Efter branden flyttades bebyggelsen från en intilliggande bergshöjd till nuvarande läge. Gården har ägts av samma släkt sedan 1700-talet och genom giftermål övertog Aron Christoffer Gunnarsson gården 1882. A C Gunnarsson föddes 1855 och kom med tiden att bli en betydelsefull person i Förlanda kommun och länet. Han representerade högerpartiet i riksdagen 1903-1911, var häradsdomare, landstingsman, kyrkvärd och hade dessutom en mängd olika kommunala uppdrag. Namnet "Gunnarssons" har gården fått efter h...

Läs mer i eget fönster