Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, OLOFSBO 4:34 OLOFSBO HEMBYGDSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OLOFSBO HEMBYGDSGÅRD (akt.)
Halland
Falkenberg

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

OLOFSBO 4:34

Historik

Hembygdsgården utgörs av en kringbyggd gård med bostadsdel jämte ekonomibyggnader såsom lada, loge stall samt svin och hönshus. Manbyggnaden, uppförd i skiftesverk mellan ekstolpar, är flyttad till platsen 1838 liksom ekonomibyggnaderna, som byggdes om 1892. Svinhuset tillkom 1936. Samtliga byggnader har halmtak och rödfärgad locklistpanel. Även byggnadernas interiör är av stort kulturhistoriskt intresse genom att de bevarar ålderdomliga drag i byggnadsskicket. Stengärdesgårdarna och den öppna åkermarken omkring gården bidrar till helhetsbilden av en gammal kulturmiljö. 1963 bildades stiftelsen Olofsbo hembygdsgård, för att söka bev...

Läs mer i eget fönster