Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, ISERÅS 6:1 KAPTENSGÅRDEN MÅRTAGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0310837

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAPTENSGÅRDEN MÅRTAGÅRDEN (akt.)
Halland
Kungsbacka

Jordbruk - Kaptensgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Kaptensgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

ISERÅS 6:1

Historik

Kaptensgården Mårtagårdens huvudbyggnad är uppfört i en våning med frontespis under tegeltäckt sadeltak. Det är ett långsträckt timmerhus med vitmålad locklistpanel. 1780 uppfördes huvudbyggnaden, flera om - och tillbyggnader har senare ägt rum. Till gården hör två i vinkel byggda rödfärgade envånings ekonomibyggnader av trä, bildande en öppen gård framför manbyggnaden. Dessutom ingår i byggnadsminnet ytterligare en ekonomibyggnad samt ett mindre bostadshus av trä, benämnt Torstens stuga.
Mårtagården utgör ett representativt exempel på en hallandsgård från bondeseglationens dagar där byggnaderna och den omkringliggande miljön med st...

Läs mer i eget fönster