Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laholm kn, BÅLLALT 2:8 BOLLALTEBYGGET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLLALTEBYGGET (akt.)
Halland
Laholm

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

BÅLLALT 2:8

Historik

Bollaltebygget utgörs av en kringbyggd fyrlängad gård vars äldsta delar torde härröra från 1700-talet. Gården är synnerligen representativ för äldre halländsk byggnadstradition. Gårdsanläggningen är uppförd i timmer och skiftesverk, delvis panelad samt rödfärgad. Samtliga tak är belagda med halm. Själva boningshuset är av sk sydgötisk typ med ryggåsstuga flankerad av två högre "häbbaren" eller härbren. Den ursprungliga ryggåsstugan, som förvanskats genom ombyggnader, ersattes 1935 av en motsvarande stuga från Jonsahult i socknen, första gången uppförd 1780.
Stugan fotograferades invändigt medan den ännu var bebodd. De östra och södr...

Läs mer i eget fönster