Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, BROKTORP 11 BROKTORPSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd917209

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROKTORPSGÅRDEN (akt.)
Halland
Halmstad

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

BROKTORP 11

Historik

Brooktorpsgården är troligen uppförd i början av 1700-talet som bostadshus med korsvirke i gatuhus och skiftesverk i gårdslänga. Tomten var avstyckad tidigare men en första dokumentation
på karta från 1698 där tomten har nr 98 med en större utbredning i norr och nordöst än idag.

Dagens tomtstorlek är troligen från början av 1800-talet efter flera fastighetsaffärer under tidigare sekel.

Tomten och huset har bytt ägare ett flertal gånger under historien. Användningen förefaller ha varit som bostad, möjligen med mindre hantverksarbete i vissa tider.

Förste dokumenterade ägare var Erich Nannesen 1651 och därefter tullnär Johan Bostel...

Läs mer i eget fönster