Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, STUMHOLMEN 2:2 STUMHOLMEN, BASTION KUNGSHALL Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997707

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STUMHOLMEN, BASTION KUNGSHALL (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

STUMHOLMEN 2:2

Historik

Bastionen uppfördes på 1680-talet enligt den ursprungliga av E. Dahlberg och C. M. Stuart upprättade befästningsplanen för Karlskrona. Kungshallsmagasinet, som byggdes i bastionens mitt, är uppfört 1787-92, ursprungligen som en tvåvåningsbyggnad av tegel med skiffertak. Plan och detaljer är signerade av Nordencreutz. Byggnaden har fått en mycket medveten stram arkitektur i överensstämmelse med tidens ideal och den påminner starkt om en enklare variant av Adelcrantz ritningar till kronomagasin på Skeppsholmen 1777. Byggnaden användes som magasin för spannmål och lakegods. År 1822 utfördes ritningarna till en påbyggnad av huset och än...

Läs mer i eget fönster