Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY PRIORN 14 FD TEKNISKA SKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD TEKNISKA SKOLAN (akt.)
Gotland
Gotland

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

VISBY PRIORN 14

Historik

KVARTERET PRIORN - Alldeles väster om domkyrkan S:ta Maria ligger kvarteret Priorn. Det är ett av stadens största kvarter och relativt oregelbundet i formen. Kvarteret avgränsas i norr av Smedjegatan, i nordost av Biskopsgatan, i sydost av Västra Kyrkogatan, i söder av Skolgatan, i sydväst av S:t Drottensgatan och i väster av S:t Hansgatan. I kvarteret ingår idag tio fastigheter, däri-bland stadens till ytan största, Biskopsgården, Priorn 2.
Kvarteret utgör det område i Visby där en boplats under stenåldern var belägen. Det äldsta vägsystemet tycks ha påverkat det nuvarande kvarterets läge och sträckning. Från medeltiden är kvarters...

Läs mer i eget fönster