Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, STUMHOLMEN 2:10 STUMHOLMEN, BAGERIBOSTÄLLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STUMHOLMEN, BAGERIBOSTÄLLET (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Försvarsväsende - Örlogsbas

Försvarsväsende - Örlogsbas

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

STUMHOLMEN 2:10

Historik

Bageriboställets föregångare var en artillerismedja uppförd vid 1600-talets slut. Rester av denna finns som gråstensmurar i den nuvarande byggnadens källarvåning. När artilleriverkstäderna i början av 1700-talet flyttade till varvsområdet på södra Trossö kom byggnaden att användas som logement för bageribåtsmännen. Byggnaden till- och påbyggdes mellan 1864-1866, efter ritningar av J. T. Byström, då bageriverksamheten utökats. Byggnaden har sedan dess fungerat som boställe. Det är uppfört i en enkel empirearkitektur och få förändringar har utförts efter 1866. Byggnaden bör ses som intimt sammankopplad med det nya kronobageriet och de...

Läs mer i eget fönster