Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY NUNNAN 1 KV NUNNAN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV NUNNAN 1 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY NUNNAN 1

Historik

KVARTERET NUNNAN - Kvarteret Nunnan är centralt placerat i innerstaden och sträcker sig längs hela den norra sidan av Stora Torget. Det gränsar till Nunnegränd i väster, S:t Lars gränd i norr, samt till både S:t Drottensgatan och Södra Kyrkogatan i öster. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde Nunnan S:t Hansrotens fjärde kvarter, med tomterna nummer 1-3.
I kvarteret har arkeologiska lämningar från stenåldern påträffats. Troligen har en stenåldersboplats sträckt sig mellan S:t Hansgatan, S:t Drottensgatan och fram till Stora Torget. Under medeltiden delades kvarteret i två hälfter av en gränd som löpte i öst-västlig ri...

Läs mer i eget fönster