Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, SÖDRA LEKVATTNET 1:23 KVARNTORP (MYLLYLÄ) Ny sökning Tillbaka till sökning

dih07093

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNTORP (MYLLYLÄ) (akt.)
Värmland
Torsby

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

SÖDRA LEKVATTNET 1:23

Historik

Kvarntorp (Myllylä) är ett representativt exempel på de större gårdarna i den värmländska finnbygden. Förutom manbyggnaden, som rymmer rökstuga med årtalet 1774, kåve och svenskstuga, finns ett par uthuslängor, kvarn, bastu, smedja m.m.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN: Gården är vackert belägen på en sluttning ner mot sjön. Öppen mark kring gården i huvudsak ner mot sjön. Djur finns på gården under höst, vinter och vår.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR: 1863:...

Läs mer i eget fönster