Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Filipstad kn, BERGMÄSTAREN 1 BERGMÄSTAREGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergmästaregården060601-översikt.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGMÄSTAREGÅRDEN (akt.)
Värmland
Filipstad

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

BERGMÄSTAREN 1

Historik

Bergmästaregården i Filipstad uppfördes som boställe åt bergmästaren efter en brand år 1775. Byggnaderna, som är glest grupperade, ligger på en udde söder om stadens kyrka. Gården består av manbyggnad i två våningar och två flyglar samt ett mindre arkivhus. Gården överlämnad av kommerskollegium som gåva till stiftelsen Bergsskolan i Filipstad 1946 enligt bemyndigande av Kungl Maj:t.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3