Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 3 KV KÄLLAREN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV KÄLLAREN 3 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY KÄLLAREN 3

Historik

KVARTERET KÄLLAREN - Kvarteret Källaren är beläget med S:t Hansgatan i öster, Mellangatan i väster, Lybska gränd i norr och Rewals gränd i söder. Kvarteret ligger centralt i västra delen av stadskärnan. S:t Hansgatan och Mellangatan var under medeltiden två betydelsefulla gator i stadens centrum. De två mindre gränderna har även de sannolikt en medeltida sträckning.
På en karta från mitten av 1600-talet syns att kvarteret var delat av en gränd i öst-västlig riktning. Denna gränd lades troligen igen vid mitten av 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet hade gränden övergått till att bli en egen tomt och på kartan från 1883 har gränden b...

Läs mer i eget fönster