Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KRONAN 1 DONNERS PLATS HOTELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DONNERS PLATS HOTELL (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY KRONAN 1

Historik

KVARTERET KRONAN - Kvarteret är rektangulärt till formen och är beläget i innerstadens stadskärna. Det gränsar till Donners plats i nordväst, Volters gränd i nordost, Mellangatan i sydost och Kronstallgränd i sydväst. Inom kvarteret har gjorts fynd från bronsåldern. Under medeltiden var kvarteret bebyggt. Medeltida murverk har hittats inom kvarteret, vilket visar att det vid Donners plats låg en större stenbyggnad. Kvarteret motsvarades under medeltiden och fram till slutet av 1600-talet av två mindre. En gränd gick genom området i öst-västlig riktning. Från slutet av 1600-talet och fram till 1800-talets andra hälft bestod kvarteret...

Läs mer i eget fönster