Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ALMEN 15 GEIJERSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlstad060507 008.jpeg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLACHSKA GÅRDEN (inakt.), GEIJERSKA GÅRDEN (akt.)
Värmland
Karlstad

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

ALMEN 15

Historik

Geijerska, f.d. Flachska, gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre tillbyggnader och bildar tillsammans med de angränsande Landshövdinge- och Doktorsgårdarna kvarterets fasad mot Klarälven. Huvudbyggnaden är i sitt nuvarande skick från 1800-talets början, uppfört i timmer med lockpanel och skiffertak. Den restaurerades jämte en flygel 1952-53. Till gården har hört en uthuslänga med svalgång, numera riven.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3