Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ALMEN 19 LANDSHÖVDINGEGÅRDEN OCH DOKTORSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlstad 060511 071.jpeg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDSHÖVDINGEGÅRDEN OCH DOKTORSGÅRDEN (akt.)
Värmland
Karlstad

Boställe och tjänstebostad - Residens

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Residens

ALMEN 19

Historik

Landshövdingegården, ett vinkelbyggt panelat bostadshus i tvåvåningar med tillhörande två vindslängor, är troligen uppförd redan före 1752 års stadsbrand. Gården tjänar nu delvis som representationsbyggnad för Karlstads kommun.
Doktorsgården uppfördes troligen omkring 1820. Bostadshuset vid Älvgatan är byggt i timmer i två våningar med locklistpanel och har brutet tak. Till gården har också hört en uthuslänga, som numera är riven. Byggnaderna restaurerades 1963-65.

Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-3...

Läs mer i eget fönster