Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KASKEN 2 KV KASKEN 2 (FD HÄGGSTRÖMS GULD) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV KASKEN 2 (FD HÄGGSTRÖMS GULD) (akt.)
Gotland
Gotland

Hantverk och manufaktur - Verkstad

Hantverk och manufaktur - Verkstad

VISBY KASKEN 2

Historik

KVARTERET KASKEN - Kvarteret Kasken är ett rektangulärt format kvarter som är beläget i den sydöstra delen av innerstaden. Kvarteret gränsar till Adelsgatan i nordväst, S:t Michaelsgränd i nordost, Kaskens gränd i sydost och Berggränd i sydväst. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde det Klinterotens tredje kvarter med tomtnummer 15-21.
På 1646 års karta är kvarteret markerat som åkermark och ingick i Biskopsåkern. Kvarteret planlades och infästes under 1700-talets andra hälft. Ursprungligen utgjordes kvarteret av sju fastigheter, vilka omdanades under 1800-talets mitt. Fastigheterna har sedan dess bevarat sin utbrednin...

Läs mer i eget fönster