Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, CENTRALSTATIONEN 1 M.FL. KARLSTADS CENTRALSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlstad 060604 001.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTADS CENTRALSTATION (akt.)
Värmland
Karlstad

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

CENTRALSTATIONEN 1

JÄRNVÄGEN 1:1

Historik

Karlstad Centralstation är en av stadens ur arkitekturhistorisk synpunkt mest monumentala byggnader. Stationshusets placering går helt i linje med arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärds idé om att tågstationerna skulle stå som fond motiv till några av städernas mest centrala gator. Edelsvärd var chefsarkitekt för SJ vid tiden för uppförandet och han har även signerat ritningarna till stationsbyggnaden, men troligen har arkitekt Hjalmar Kumlien upprättat ritningarna. Kumlien har enligt uppgift även ritat den intilliggande stinsbostaden. Stationshuset stod klart 1869 då linjen Kristinehamn-Karlstad invigdes som en del abv Nordvästra stam...

Läs mer i eget fönster
År 1869 - 1869 Nybyggnad
Enligt uppgift är stationsbyggnaden och stinsbostaden ritade av arkitekt Hjalmar Kumlien (1837-1897). Ritningen skulle dock godkännas av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919) varför byggnaderna i olika sammanhang tillskrivits honom.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

Hjalmar Kumlien (Arkitekt)