Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KAPELLET 5 KV KAPELLET 5 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV KAPELLET 5 (inakt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Packhus

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Packhus

VISBY KAPELLET 5

Historik

KVARTERET KAPELLET - Kvarteret Kapellet är centralt beläget i Visby innerstad. Det är rektangulärt till formen och avgränsas i väster av S:t Hansgatan, i norr av Bremergränd, i öster av Stettinergränd och i söder av Hamburgergränd. Före den nu rådande fastighetsindelningen, tillhörde Kapellet S:t Hansrotens andra kvarter, med tomterna 27-28.
Kvarteret var bebyggt med stenhus under medeltiden, sannolikt tätare i den västra delen vid S:t Hansgatan, än i den östra. I kvarteret finns idag rester efter åtta medeltida hus, antingen i form av hela byggnader eller som murverk. Kvarterets gränser har inte ändrats nämnvärt sedan mitten av 16...

Läs mer i eget fönster