Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkfors kn, GEIJERSGÅRDEN 2:1 GEIJERSGÅRDEN, RANSÄTER Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890807/023

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GEIJERSGÅRDEN, RANSÄTER (inakt.)
Värmland
Munkfors

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

GEIJERSGÅRDEN 2:1

Historik

Anläggningen (Geijersgården i Ransäter) består av huvudbyggnad och två flyglar, alla timrade i en våning och med tegeltäckta sadeltak. Gården uppfördes som bruksherrgård, troligen redan vid mitten av 1600-talet. Huvudbyggnaden, ursprungligen av parstugetyp, tillbyggdes med två vinkelbyggnader åt baksidan vid 1700-talets mitt. Dess nuvarande utseende härrör från en ombyggnad på 1820-talet. Då försågs bl.a. fasaden mot väster med vitmålad panel, under det att baksidan förblev rödfärgad.
Av de båda flyglarna är den södra från äldre tid, medan den norra år 1930 ersatte den ursprungliga på samma plats. Av äldre uthus har bevarats bl.a. d...

Läs mer i eget fönster