Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, ÖSTERVIK 1:9 M.FL. ÖSTERVIKS KAPELL OCH GUSTAFSVIKS FD MEJERI Ny sökning Tillbaka till sökning

Ostervik1-1993-1-37.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERVIKS KAPELL OCH GUSTAFSVIKS FD MEJERI (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Religionsutövning - Kapell

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

ÖSTERVIK 1:9

ÖSTERVIK 1:8

Historik

Österviks kapell uppfördes 1869-71 på herresätet Gustafsviks ägor av greveparet Rudolf och Ida Adlersparre. Byggnaden, som bär den romantiserande nygotikens prägel med markerade växlingar i volymer och material, är ritad av arkitekten A Forsell, även upphovsman till Oscar II:s Sofiero. I kapellets naturmaterial, som domineras av tegel, huggen granit och takskiffer, konstruktionen - vari ingår korsvirkesteknik - samt det genuint hantverksmässiga utförandet, redovisas också impulser från det anglosaxiska arts- and craftrörelsens krav på "äkthet och sanning" i byggandet.
I kapellbyggnaden kommer mycket av byggherren Adlersparres och de...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.