Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kil kn, APERTIN 3:3 APERTINS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Apertin18-8906-01.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
APERTINS HERRGÅRD (akt.)
Värmland
Kil

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

APERTIN 3:3

Historik

Huvudbyggnaden på Apertins herrgård, en timrad, panelklädd och vitmålad tvåvåningsbyggnad under koppartäckt sadeltak, uppfördes sannolikt vid mitten av 1600-talet, men erhöll sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad på 1790-talet.
Av de båda rödmålade flyglarna, är den norra, kavaljersbyggnaden, från 1700-talets slut, medan den södra, gästflygeln, troligen byggdes på 1600-talet som magasin. Bland gårdens övriga bebyggelse kan nämnas ett hemlighus, "kabinettet", två fatburar och en gammal smedja. Till anläggningen hör också en engelsk park och trädgård.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen d...

Läs mer i eget fönster