Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, VÄSTRA VE 1:5 KRONOFOGDEBOSTÄLLET VE Ny sökning Tillbaka till sökning

Ve1-1993-27-18.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRONOFOGDEBOSTÄLLET VE (akt.), VE KRONOFOGDEBOSTÄLLE (akt.)
Värmland
Karlstad

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

VÄSTRA VE 1:5

Historik

Gården härrör huvudsakligen från tiden omkring 1800 och är ett välbevarat exempel på ett boställe från denna tid. Det består av tre rödmålade längor kring en kvadratisk gård med ett stort vårdträd i mitten. Huvudbyggnaden i fonden är uppförd av timmer i två våningar, panelklädd och under skiffertak. Den ena flygellängan utgörs av stall och bodar, den andra av ett mindre bostadshus, snickarbod m.m.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3