Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, VÄSE PRÄSTGÅRD 1:8 VÄSE PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Väseprästgård1-1993-50-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSE PRÄSTGÅRD (akt.)
Värmland
Karlstad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

VÄSE PRÄSTGÅRD 1:8

Historik

Väse prästgård, belägen på en höjd med utsikt över kyrkan, utgör det bästa exemplet på en prästgårdsanläggning av äldre typ i Värmland. Den härrör från tiden omkring 1800 och består av en tvåvånings timrad och panelad huvudbyggnad under skiffertäckt tak samt ett mindre boningshus och ett magasin, som bildar flyglar. Det mindre boningshuset inrymmer även pastorsexpedition.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3