Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, HAMMAR 1:31 HAMMARS SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

Hammar2001-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARS SÄTERI (akt.)
Värmland
Karlstad

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

HAMMAR 1:31

Historik

Gårdens nuvarande utseende härrör troligen från en ombyggnad utförd omkring 1760. Den två våningar höga huvudbyggnaden, med mansardtak och frontespis, flankeras av två envåniga flyglar, alla uppförda av sten och med ljusa slätputsade fasader. Säteriet innehades från 1600-talets början till 1746 av släkten Soop. Enligt en karta från 1743 bestod anläggningen vid denna tid av en huvudbyggnad med två fasta flyglar och en inre gård samt en yttre gård med två fristående flyglar. Sannolikt ingår delar av den äldre bebyggelsen i den nuvarande anläggningen.

Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 decemb...

Läs mer i eget fönster