Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, NOR 1:10 NORS FD PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORS FD PRÄSTGÅRD (akt.)
Värmland
Karlstad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

NOR 1:10

Historik

Nors f.d. prästgård, uppförd 1780, hör tillsammans med prästgårdarna i Edleskog, Holmedal, By, Väse m.fl., till de mest välbevarade av de stora prästgårdarna med karakteristisk resning som är typiskt för stiftet under 1700- och 1800-talen. Prästgårdarna bland de s.k. förstarangspastoraten, till vilka Nor räknades, återspeglar mycket av den regelmässighet som förespråkades i de s.k. ecklesiastika boställsförordningarna och skall ses som ett mellanting mellan herrgård och bondgård, med paralleller i de militära boställena. Exteriören visar en tvåvånings timmerbyggnad med rödfärgad lockpanel, sju fönsteraxlar och en centralt placerad, ...

Läs mer i eget fönster