Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY HOTELLET 13 WISBY HOTELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
WISBY HOTELL (akt.), KV HOTELLET 13 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

VISBY HOTELLET 13

Historik

KVARTERET HOTELLET - Kvarteret Hotellet ligger i stadskärnans södra del. Det kilformade kvarteret ligger strax ovanför Visby inre hamn, i sluttningen upp mot klinten. Det sträcker sig från Donners plats i norr till Residensgränd i söder. Det avgränsas av Strandgatan i väst, Kilgränd i nordost och Mellangatan i sydost. I kvarteret ingår sex fastigheter samt ett obebyggt område i det sydvästra hörnet.
Norra delen av kvarteret ligger i den del av staden som under medeltiden utgjorde stadskärnan, den södra delen av kvarteret ligger utanför denna. Under medeltiden var kvarteret Hotellet uppdelat i flera mindre kvarter. Åtminstone tre gr...

Läs mer i eget fönster