Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, STYRMANNEN 3 FD EXPOSITIONSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlstad060510 121.jpeg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD EXPOSITIONSHUSET (akt.)
Värmland
Karlstad

Utbildning och vetenskap - Expositionshus

Utbildning och vetenskap - Expositionshus

STYRMANNEN 3

Historik

Karlstads Samlings- och Expositionslokal är uppförd på initiativ av Värmlands Hushållningssällskap och stod färdig till 1862 års allmänna lantbruksmöte. Ritningarna gjordes av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, som inspirerats av den samtida internationella utställningsarkitektur som fick sitt genombrott i och med utställningen i London 1851. Byggnaden är uppförd i tegel samt putsad och ljust gulfärgad. Taket är täckt med papp. Omsorgsfullt utförda konstruktionsdetaljer och lövsågerier vittnar om Edelsvärds förkärlek för den s.k. schweizerstilen. Efter en längre tids förfall har byggnaden nu restaurerats för kontorsändamål.

KÄLLA:...

Läs mer i eget fönster