Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, STOCKHOLM 1 ASSCHIERSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9816B6EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASSCHIERSKA HUSET (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Rättsväsende - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

STOCKHOLM 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Karlshamns första rådhus brann ner 1655 efter att danskarna stuckit staden i brand. Svenskarna slog emellertid tillbaka ännu en gång. Ett nytt rådhusbygge påbörjades 1682 (SUB, Bd 15, Malmö, 1950, s. 904ff.) Detta var i bruk fram till 1800-talet. Man ansåg då att byggnaden var för liten och staden köpte ett nytt hus vid Stortorget 1810.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av byggnaden, se byggnad- under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-26

Huset är beläget vid Stora torget och består av två längor i två våningar, uppförda i korsvirkeskonstruktion av tjärat timmer med fyllningar av tegel, delvis mönstermurning. Under en del av huset finns en kryssvälvd källare, tidigare använd som stadens häkte och stadskällare.
Huset mot torget uppfördes 1682 som stadens rådhus. Inte alltför lång tid därefter bör längan mot Christopher Schrödersgatan ha tillfogats. Under tiden som rådhus var byggnaden försedd med torn och klocka. I början av 1800-talet upphörde rådhusfunktionen och huset övergick i privat ägo som köpmansgård. Korsvirkesfasaderna återställdes vid en omfattande restau...

Läs mer i eget fönster