Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 5 KV GRÅBRODERN 5 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV GRÅBRODERN 5 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY GRÅBRODERN 5

Historik

KVARTERET GRÅBRODERN - Kvarteret utgör ett triangelformat område i sluttningen mellan Hästgatan i söder, S:t Hansgatan i nordväst och Hamburgergränd i nordost. Den västra delen av kvarteret var under medeltiden fullt bebyggd med stenhus, medan den östra delen tycks ha haft ett byggnadsbestånd av enklare stenhus och möjligen trähus. En gränd har sannolikt gått genom kvarterets norra del parallellt med Hamburgergränd, i öst-västlig riktning och indikeras av en mur längs Gråbrodern 11-13. En karta från 1646 visar kvarteret med dess nuvarande utbredning. Större delen av dess västra del var även under 1600-talet bebyggd med stenhus. Det ...

Läs mer i eget fönster