Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, SANDBÄCKEN 1:9 SANDBÄCKENS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Sandbäcken18-8602-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDBÄCKENS GÅRD (akt.)
Värmland
Karlstad

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Slott och herrgård - Herrgård

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Slott och herrgård - Herrgård

SANDBÄCKEN 1:9

Historik

Anläggningen består av en huvudbyggnad, som uppfördes 1793-95, ett par bostadsflyglar och ett par uthusflyglar.
Under 1800-talets början blev gården fideikomiss. 1907 såldes Sandbäckens gård till Karlstads stad, som 1912 överlämnade gården till Värmlands regemente. Byggnaden blev översteboställe fr o m 1913 och general boställe från 1942. Den är nu boställe för militärbefälhavaren.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X