Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, SJÖBLADH 38 FLENSBURGSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

hus nr 23_2 Byggnaderna på Flensburgska gården.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLENSBURGSKA GÅRDEN (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

SJÖBLADH 38

Historik

Gården består av bostadshus och två uthus. Bostadshuset, som uppfördes 1791, är en timrad och panelad byggnad i en våning under brutet tegeltak. Vid en ombyggnad 1918 tillkom frontespisen.
Bottenvåningen och större delen av övervåningens interiör bevarar i stort sett den ursprungliga rumsindelningen. Av den äldsta inredningen återstår två pottkakelugnar i gustaviansk stil, köksspiseln och några halvfranska dörrar.
Västra uthuslängan är ett envånings korsvirkeshus av svarttjärat timmer och rött tegel under brutet tak och inrymmer vagnsskjul, visthus, förstuga, brygghus, mangelbod, ett litet kostall och avträde. Hönshuset, senare änd...

Läs mer i eget fönster