Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, FALKEN 8 TINGVALLAGYMNASIET (TINGVALLALÄROVERKET) Ny sökning Tillbaka till sökning

Karlstad060502 112.jpeg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGVALLAGYMNASIET (TINGVALLALÄROVERKET) (akt.)
Värmland
Karlstad

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

FALKEN 8

Historik

Efter den stora stadsbranden 1865 uppfördes vid Stora Torget och i dess närhet ett antal institutionsbyggnader - residens, rådhus, läroverk, stadshotell och frimurarloge - med monumental utformning. Tingvallaläroverket, färdigt 1869 och med dominerande placering vid torgets östra kortsida, är ritat av arkitekterna P G Sundius och C J Westergaard; den förre får också tillskrivas en betydande del i utformningen av den nya stadsplanen efter branden.
Byggnaden är uppförd av gult tegel med sockel och omfattningar m.m. av huggen sten. Mittpartiet mot torget är tre våningar högt, de båda sidoflyglarna har två våningar. De låga valmade take...

Läs mer i eget fönster