Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, DAHLBERG 3 M.FL. KUNGSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00158

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSHUSET (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Slott och herrgård - Kungshus

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Slott och herrgård - Kungshus

DAHLBERG 3

DAHLBERG 4

Historik

Byggnaden uppfördes omkring 1787 på grunderna av två äldre hus. Fastigheten inköptes 1801 av kronan för att användas som residens för Kungl. familjen under dess vistelse i Karlskrona samt dessemellan som boställe för högste befälhavaren vid flottan. Byggnaden genomgick en större reparation 1841. På 1880-talet ombyggdes huset efter ritningar av F. Bothén. Vid detta tillfälle igenmurades de bägge ursprungliga ingångarna från Landbrogatan och uppfördes ett trapphus på gårdsfasaden. 1913 utfördes påkostade inredningsarbeten.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsins...

Läs mer i eget fönster