Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, MUSEET 4 DOMPROSTGÅRDEN OCH SMÅLANDS MUSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMPROSTGÅRDEN OCH SMÅLANDS MUSEUM (akt.)
Kronoberg
Växjö

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Utbildning och vetenskap - Museum

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Utbildning och vetenskap - Museum

MUSEET 4

Historik

Smålands museums huvudbyggnad färdigställdes 1885 efter ritningar av professor F W Scholander. Utställningarna i "Smålands Fornsal" invigdes 1890. Museet är en hallbyggnad av tegel, putsad och avfärgad i rött och gulvitt. Mitt på ena långsidan finns en stor, rundbågig portal. Taket är plåttäckt. Flera om- och tillbyggnader har ägt rum under 1900-talet.
Initiativet till museet tog Gunnar Olof Hyltén-Cavallius genom att till domkapitlet i Växjö överlämna ett gåvobrev på en stor samling allmogeföremål och redskap. Den 9 januari 1877 bildades Föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria, varvid medel också anslogs från olika h...

Läs mer i eget fönster