Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, SKÄLSNÄS 1:1 SKÄLSNÄS FD RYTTMÄSTARBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄLSNÄS FD RYTTMÄSTARBOSTÄLLE (akt.)
Kronoberg
Växjö

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

SKÄLSNÄS 1:1

Historik

Gården är känd sedan 1300-talet och skänktes 1622 till Carl Carlsson Gyllenhielm, som bytte bort den 1635. Ungefär samtidigt blev gården säteri. Skälsnäs drogs in till kronan 1683 genom reduktionen och indelades till ryttmästarboställe från 1833 skvadronchefsboställe, vid Smålands husarregemente.
Huvudbyggnaden är uppförd av timmer med rödfärgad locklistpanel i en och en halv våning under tegeltak. Framför huvudingången finns en veranda med lövsågerier från 1800-talets senare del. På baksidan finns ett franskt fönster. Fönstren i övrigt är av gammalt datum. Byggnaden uppfördes 1737 i enlighet med 1732 års normalritning för kaptens-...

Läs mer i eget fönster