Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, JÄTSBERG 1:18 M.FL. JÄTSBERGS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0275/97

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄTSBERGS HERRGÅRD (akt.)
Kronoberg
Växjö

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

JÄTSBERG 1:18

JÄTSBERG 1:53

Historik

Jätsbergs herrgård uppfördes vid mitten av 1600-talet - sannolikt 1655 - och flyglarna vid 1800-talets början. Mejeriet norr om herrgården är från 1842 och inrymmer även en lägenhet på ovanvåningen. Spannmålsmagasinet av sten är från 1820-talet. Ett samtida likadant magasin något norr därom revs ungefär 1970.
Ekonomibyggnaderna sydost om herrgården, inrymmande ladugård och stall m.m., är byggda 1826-1830. Till anläggningen leder flera alléer.
Jätsbergs herrgård är en av de äldsta herrgårdarna i länet och hela anläggningen är väl bevarad.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1998-06-15, Dnr 221-...

Läs mer i eget fönster