Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY GJUTAREN 2 KV GJUTAREN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-029

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV GJUTAREN 2 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY GJUTAREN 2

Historik

KVARTERET GJUTAREN - Kvarteret Gjutaren utgör ett triangelformat område i den östra delen av innerstaden. Mot norr angränsar kvarteret till Kryddgränd och i öster till Tunnbindaregatan. Mot söder angränsar kvarteret till den öppna platsen där Blockgränd möter Tunnbindaregatan och i väster till Kanngjutaregränd och i nordväst till Adelsgatan. Kanngjutaregränd benämndes under 1800-talet Sillgränd. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens tredje kvarter med tomtnummer 33-37.
Kvarteret har varit ett av de mer perifera till den äldre stadskärnan. Ingen medeltida gränd är känd i kvarteret. Stora delar av ...

Läs mer i eget fönster