Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY FREGATTEN 9 KV FREGATTEN 9 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FREGATTEN 9 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY FREGATTEN 9

Historik

KVARTERET FREGATTEN - Kvarteret är beläget i den västra delen av innerstaden och sträcker sig från Packhusplan i söder till Fiskarplan i norr. I öster gränsar det till Birgers gränd och Strandgatan, och i väster mot stadsmuren intill Almedalen. Stadsmuren har i några fall utnyttjats som yttervägg till byggnader i kvarteret.
Kvarterets äldsta bebyggelse är daterad till senmedeltiden. Delar av kvarteret nyttjades tidigare under medeltiden, på 1200- och 1300-talen, sannolikt som ett stort torg. Där Packhusplan idag ligger låg under medeltiden ett torg som hette Rolandstorget och norr om detta fanns det så kallade "Kalvskinnshuset" ell...

Läs mer i eget fönster