Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, VEDEBY 16:1 LYCKEBY KÄLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

hus nr 218 Lyckeby Källa.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYCKEBY KÄLLA (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

VEDEBY 16:1

Historik

Brunnsöverbyggnaden över Lyckeby källa är uppförd 1795 av ordenssällskapet Pro Lantura i ett tempelliknande utförande. Den har en rektangulär plan och ett flackt, tegetäckt sadeltak. Själva byggnaden är uppförd av sten. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i ockragul färg. Hörnen har kraftiga rusticeringar av kalksten. Byggnaden är exteriört välbevarad sedan byggnadstiden.
Lyckeby källa är en mycket gammal vattentäkt, som försett Lyckeby och Karlskrona med dricksvatten sedan århundraden tillbaka. Tidigare transporterades vattnet till centrala Karlskrona från Lyckeby med pråmar och vattenskutor, men 1863 färdigställdes en vattenle...

Läs mer i eget fönster