Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, SÄLLEBERG 1:11 SÄLLEBERGS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄLLEBERGS HERRGÅRD (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

SÄLLEBERG 1:11

Historik

Redan 1545 omtalas gården i Gustav Vasas jordebok som ett frälsehemman. Under tiden 1625-1725 var Sälleberg utgård under sätesgården Stensnäs, men avskildes sistnämnda år.
Den nuvarande huvudbyggnaden på Sälleberg uppfördes omkring 1770 av timmer i en våning under tegeltäckt sadeltak med valmade gavelspetsar. Den är idag försedd med gulmålad locklistpanel. Till gården hör också en flygelbyggnad, uppförd i timmer med rödfärgad panel.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: ...

Läs mer i eget fönster